PREGLED PREGLED - ÜBERSICHT ÜBERSICHT
Jožef Hlebš

Jože Hlebš

DDr. Jožef Hlebš, rojen 1938 v Sloveniji, je filozof in naravoslovec (biolog in antropolog). Od l. 1970 živi in deluje v Salzburgu. Študiral je na univerzah v Ljubljani in Salzburgu. V Ljubljani je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo študiral kemijo (do diplome I. stopnje), na Biotehniški fakulteti pa biologijo, kjer je l. 1967 diplomiral na področju antropologije. Vzporedno s študijem biologije je na Filozofski fakulteti opravil tudi izpite iz kulturne antropologije. Študij biologije je nadaljeval v Salzburgu in l. 1973 doktoriral na Zoološkem inštitutu Univerze v Salzburgu s temo o strukturi možganov proteusa.
Filozofijo je začel študirati na Teološki fakulteti v Ljubljani pri Antonu Trstenjaku in Janezu Janžekoviču ter nadaljeval študij na Salzburški univerzi, kjer je pri Teološki fakulteti doktoriral na temo biofilozofije Bernharda Renscha. Do upokojitve l. 2000 je na tem inštitutu deloval kot profesor za področje filozofije narave in filozofije naravoslovnih znanosti. Objavil je številne članke in razprave s področja filozofije narave, med njimi o filozofiji Janžekoviča, Trstenjaka, Vebra, Bartlja, Maritaina, Kierkegaarda, Heideggerja in Haeckerja ter v obsežnem delu Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts (1986–1990) prispevki o filozofiji vzhodne in jugovzhodne Evrope.

Knjige avtorja/ice

Cover: Darwin, evolucija in/ali stvarjenje

Darwin, evolucija in/ali stvarjenje

Izhodišče razprave je razvojna misel Charlesa Darwina (1809-1882). Avtor prikazuje bistvene točke Darwinovega nauka in ga kritično ocenjuje.

27,00
Darwin, evolucija in/ali stvarjenje
Cover: Misleci in realni svet

Misleci in realni svet

Namen tega dela je obravnava tradicionalne metafizike, znanosti, ki jo je Aristotel poimenoval kot prvo filozofijo (prote philosophia).

27,00
Misleci in realni svet
Cover: Reale Seinsprinzipien des Lebendigen

Reale Seinsprinzipien des Lebendigen

In der Auseinandersetzung mit verschiedenen Phänomenen – insbesondere mit den experimentell ausgelösten (morphogenetischen) – zeigt sich uns,...

24,00
Reale Seinsprinzipien des Lebendigen

Kontakt

Mohorjeva Hermagoras

A-9020 Celovec/Klagenfurt,
Viktringer Ring 26

Tel: +43 463 56 515 - 20,
Faks: +43 463 51 41 89,
zalozba@mohorjeva.at

e-novice

Spoštovani, s prijavo na e-novice boste na vpisani elektronski naslov prejemali vse novosti in aktualne informacije Mohorjeve založbe.