Alenka Rebula

Alenka Rebula

Alenka Rebula, rojena 1954 v Loki pri Zidanem mostu. Maturirala pa je na klasičnem liceju "France Prešeren" v Trstu. Leta 1977 je diplomirala iz psihologije na tržaški univerzi, z disertacijo pa se je poglobila v mehanizme nacionalnega zapostavljanja slovenskih delavcev v Trstu. V času študija je bila dejavna pri skavtih in na političnem področju.

Poklicno je kot psihologinja Alenka Rebula najprej leto dni službovala na tržaški občini, potem je poučevala na vzgojiteljski šoli učiteljišča A. M. Slomšek v Trstu, zdaj pa tam na učiteljišču Slomšek uči psihologijo in pedagogiko.

Alenka Rebula je s celovško Mohorjevo založbo povezana že dalj časa; svoje prispevke je objavljala v Celovškem Zvonu ter Družini in domu.

Bücher des Autors

Cover: Globine, ki so nas rodile

Globine, ki so nas rodile

3. PONATIS

Vsakokrat, ko se občutljiv odrasli človek zazre v oči majhnega otroka, začuti, da se tiho premaknejo globine, v katerih spi spomin.
...

17,90
Globine, ki so nas rodile

Kontakt

Mohorjeva Hermagoras

A-9020 Celovec/Klagenfurt,
Viktringer Ring 26

Tel: +43 463 56 515 - 20,
Fax: +43 463 51 41 89,
zalozba@mohorjeva.at

Newsletter

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich zu unserem Newsletter an, der Sie regelmäßig mit frischen Informationen aus dem Verlag versorgt.